Om Linuxquake.com

Denne bloggen skal bli et samlingssted for tips og råd av privatøkonomisk art. Vi er en vennegjeng fra økonomistudiene som driver den, og skrivingen er planlagt å gå på omgang. Alle artiklene skal uansett ha et fokus på oss forbrukere, og spesielt hvordan vi kan holde utgiftene nede og inntektene oppe. Vi prøver å skrive lettfattelig slik at informasjonen blir tilgjengelig for de aller fleste. Er du bankansatt eller noe slikt vil du neppe lære mye her. Bloggen henvender seg til vanlige hverdagsmennesker uten særskilte kunnskaper innen økonomi. Temaene som vil gå igjen er boligfinansiering, finansiering av kjøretøy, forbrukslån, kredittkort, sparing i BSU og høyrentekonto, sparing til pensjon, investeringer i verdipapirer og fond, samt forbruk i hverdagen.