Forbrukslån eller billån?

Å kjøpe bil er en dyr investering. I tillegg til at bilen er dyr i drift, synker den også i verdi. På mange måter er derfor dette kjøpet et tapsprosjekt. Likevel er de aller fleste helt avhengig av å eie bil for å få hverdagen til å gå rundt i dag. Det vil derfor være mest hensiktsmessig å komme fram til en låneordning som har gode vilkår og som gir lavere gebyrer og rentekostnader. For mange blir valget mellom forbrukslån eller billån vanskelig å ta. Ikke vær for rask til å ta beslutninger på dette feltet. Vi hjelper deg til å ta et riktig og velinformert valg.

Billån og forbrukslån – like, men også ulike

Like

Billånet ligger tettere på forbrukslånet enn på boliglånet. Både billån og forbrukslån har til felles at de både har høyere rentesatser og kort nedbetalingstid. Som oftest ligger nedbetalingstiden på 5 år. Det kan derfor være tilfeller der forbrukslån er mer hensiktsmessig enn billån. Likevel vil det fortsatt være tilfeller der billån lønner seg.

Ulike

Dersom det er snakk om billån med egenkapital kan rentekostnadene variere i større grad enn hvis du kjøper bil uten egenkapital. De som tilbyr billånet har også mulighet til å ta pant i bilen, noe som igjen kan medføre lavere rentekostnader.

Hva lønner seg?

I noen tilfeller ser man soleklart at billån lønner seg. I andre tilfeller er det ikke like selvsagt. Dette avhenger av situasjonen. Faktorer som avgjør hva som er det beste valget er følgende:

  • Har du eller skal du ta opp billån med eller uten egenkapital?
  • Dreier det seg om lån med eller uten sikkerhet i bil?
  • Skal du ta opp nytt lån eller dreier det seg om refinansiering?
  • Planlegger du å refinansiere lånet en gang i fremtiden?

Billån med og uten egenkapital – hvilken forskjell utgjør dette?

Når man søker boliglån stiller bankene krav om 15 % egenkapital for kjøp av bolig. Hvis man ikke har egenkapital, kan bruk av kausjonist være et alternativt valg. Slik er det ikke med billån. Søker man billån, kan man søke lån som dekker 100 % av bilens verdi. Det vil derimot være mer lønnsomt om man har litt egenkapital å rutte med til bilkjøpet.

Billån med egenkapital

Et billån med egenkapital lønner seg da det bidrar til å redusere rentekostnadene på billånet. Dersom du har egenkapital nok til å dekke 35 % av kjøpesummen, får du også de beste vilkårene. Noen banker opererer også med gode vilkår dersom du har 20 % egenkapital. Kjøper du en ny bil samtidig som du selger den gamle, kan du komme godt ut av det dersom den gamle bilen fortsatt har verdi. I noen tilfeller kjøpes ny bil samme sted som den gamle bilen selges. Da tar bilforhandler seg ofte av hele prosessen og tilbyr en totalpakke med både kjøp av gammel bil, salg av ny bil og attpåtil søknad om bilforsikring på stedet.

Billån uten egenkapital

Dersom du ikke har noe egenkapital å tilby, får du også det dyreste billånet. Likevel kan dette i noen tilfeller lønne seg. I tilfelle kjøp av gammel bil er det dyreste billånet også lånet uten krav til dyr forsikring fra bankens side. Kjøper du en nyere bil som krever bedre vedlikehold, må du også betale større forsikringssummer i tilfelle ulykke. Ved å kjøpe en eldre bil, og med et billån uten sikkerhet, har du også større fleksibilitet i form av at du selv kan velge hvor stor forsikringssum du vil betale. Et billån uten egenkapital kan derfor være en god og fleksibel løsning.

Forbrukslån vs. billån sett i dette perspektivet

Et billån med eller uten egenkapital vil utgjøre en stor forskjell rent kostnadsmessig. Billån med egenkapital kan ha så gode rentevilkår at det ikke vil lønne seg med forbrukslån. Noen billån er så fordelaktige at de har renter ned til 5-7 % . Dreier det seg derimot om billån uten egenkapital, og bilen ikke skal bekostes så mye, vil det ha mindre betydning om du velger billån eller forbrukslån.

Refinansiering av billån og forbrukslån – hva lønner seg?

Akkurat som det er mange veier til Rom, er det også flere veier til refinansiering. I noen tilfeller lønner refinansiering av billån seg, men dette er det ikke en enkel forklaring på. Det er nemlig store forskjeller på hvilke type lån som refinansieres i hva:

1) Refinansiering av billån i boliglån

Flere velger å refinansiere billånet i boliglånet. Her kan det være store rentekostnader å spare, da rentene tilknyttet boliglånet er lavere enn rentene tilknyttet billånet.

2) Refinansiering av billån ved å flytte lånet

Noen velger også å flytte billånet til en annen tilbyder. Noen billån er svært dyre, og da kan å flytte lånet føre til store pengebesparelser. På ulike sammenligningssider kan du lete deg fram til det beste og billigste lånet.

3) Refinansiering av billån i forbrukslån

Å refinansiere billån og forbrukslån sammen til et større lån kan for enkelte være et klokt valg. Spesielt gjelder det husstander som har to biler. Å slå sammen flere smålån vil på sikt gi romsligere økonomi månedlig. Vær klar over at det ikke er mulig å gjøre visa versa: det er ikke mulig å gjøre forbrukslån om til billån.

Forbrukslån vs. billån sett i dette perspektivet

Den aller beste form for refinansiering av lån er å bake dette inn i boliglånet. Dersom du planlegger dette i et lengre perspektiv, er dette lettere å få til med et billån enn et forbrukslån. Da forbrukslån oftere forbindes med lån til oppussing, vil billån konkret kun dreie seg om lån til bil. Ved refinansiering av lån inn i boliglånet, stilles det i større grad betingelser fra saksbehandlere som investerer mer tid i din økonomiske situasjon. Det vil derfor være større mulighet til å få innvilget en lånesøknad om refinansiering av billån inn i boliglånet dersom det dreier seg om bilen din. Det vil på den andre siden være enklere å få bakt inn et forbrukslån i boliglånet dersom det er brukt til å oppgradere boligen som er tilknyttet lånet.

Du bør derfor ikke velge forbrukslån hvis du på lengre sikt vil bake lånet inn i boliglånet. Et forbrukslån vil heller ikke kunne omgjøres til et billån dersom du skulle ombestemme deg.

Det kan derimot være en klok beslutning å refinansiere billån og forbrukslån i en større sum hvis muligheten for økning av boliglån ikke er tilstede. På denne måten sørger du for raskere tilbakebetaling av de ulike lånene. Denne form for refinansiering, fra billån til forbrukslån, kan i enkelte tilfeller være lønnsomt.

Et klokt valg basert på en langsiktig plan

Det er med andre ord ikke selvsagt hva som er det rette valget – enten det dreier seg om billån eller om du heller vil velge forbrukslån. Alt avhenger av livssituasjon, privatøkonomi og hvilke muligheter du har til å finne de mest lønnsomme metodene for pengebesparelse. Og det er nettopp lønnsomheten som bør ligge i forsetet når det viktige valget skal tas. Har du kjøpt en bil som er gammel og billig, kan forbrukslån være like bra. Dersom du har kjøpt en nyere bil som i større grad må tas vare på, kan billånet være et bedre valg. Du vil også ha større sjanse for å refinansiere billånet inn i boliglånet i det lange løp.